سفیر: تارنمای «انگلیش نیوز» چین در گزارشی آورده است که تایید محکم گزارش مبنی بر این نکته است که ایران در سال های اخیر در برنامه هسته ای خود انحراف نظامی نداشته است.

این سایت چینی خاطرنشان می سازد که این گزارش اسناد مهمی را در خود جای داده و حاوی مطالب متقنی است که به کشورها برای نتیجه گیری های نهایی کمک زیادی می کند.

در همین حال اعلام شده است که احتمالا تا اواسط ماه جاری میلادی گزارش نتیجه گیری نهایی در خصوص مطالبی که آژانس منتشر کرده است، انتشار خواهد شد.

«چاینا ویو» یکی از تارنماهای خبری مهم چین نیز نوشت: آژانس تایید کرده که بخصوص پس از سال 2009 میلادی ایران تلاشی برای ساخت بمب اتمی و یا فعالیت های نظامی نداشته است.

این رسانه می افزاید: بر این اساس آژانس تصریح می کند که حتی در زمینه توسعه سامانه های نظامی مرتبط که کلیدهای برنامه ساخت بمب اتمی به حساب می آید، ایران هیچ فعالیتی نداشته و حتی از قوانین و مقررات نیز تخطی نکرده است.

گزارش ادامه می دهد: این مساله باید مورد توجه کشورها قرار گیرد که آژانس گزارش های متقنی را در بسیاری موارد منتشر کرده است که برای کشورها قابل استناد می باشد.

«شین هوا» خبرگزاری رسمی چین نیز در گزارشی آورده است که با احتساب این اقدام آژانس بین المللی انرژی اتمی، طبیعتا برنامه هسته ای ایران به شکلی مطلوبتر به پیش خواهد رفت و چالش ها به تدریج از آن برطرف خواهد شد.

این گزارش تاکید کرده است که با شرایط کنونی و مثبت پیش آمده، همه کشورها دستمایه هایی خوب برای همکاری با ایران دارند.

«شین هوا» می نویسد: آژانس تلاشی برای نتیجه گیری نهایی نداشته اما صراحتا تایید کرده که ایران انحرافی نداشته و در طول شش سال گذشته برنامه ای را برای ساخت بمب و یا سامانه های نظامی هسته ای دنبال نمی کرده که این مساله بسیار با اهمیتی است.

در گزارش آمده است که کشورها می توانند طبق تعهدات خود «برجام» را اجرا کنند هر چند این مساله ارتباطی با گزارش های آژانس پیدا نمی کند و طبق برنامه های تعیین شده و توافق قبلی، کشورها با ایران در حال اجرای بند بند، توافقات گذشته هستند.

خبرگزاری کیودو، تارنماهای خبری ژاپن و تلویزیون های این کشور و دیگر مناطق جنوب شرق آسیا هم گزارش کرده اند که ایران به شدت امیدوار است در روزهای آینده پرونده این کشور در آژانس بین المللی انرژی بسته شود.

بنا به این گزارش ها بسته شدن پرونده فعالیت های گذشته هسته ای ایران می تواند به پیشرفت های سریعتر «برجام» کمک کند.

این رسانه ها افزوده اند که ایران همچنان پس از این گزارش تاکید می ورزد برنامه هسته ای این کشور در مجموع صلح آمیز بوده و انحرافی در آن وجود نداشته است.

گزارش رسانه های جنوب شرق آسیا همچنین حکایت از آن دارد که آمریکا از این اقدام اخیر آژانس استقبال کرده و بعید است دیگر مشکلی در ارتباط با برنامه هسته ای ایران بوجود بیاید.

بنا بر این گزارش ها، انتشار گزارش آژانس هیچ تاثیر منفی بر «برجام» نخواهد داشت و بر عکس به پیشبرد آن مساعدت خواهد کرد ضمن اینکه هیات مدیره آژانس روز پانزدهم ماه جاری میلادی پس از بحث و تبادل نظر در باره گزارش قطعنامه ای منتشر خواهند کرد.

نظرات کاربران
 
پایگاه خبری تحلیلی سفیر