سفیر: راهپیمایان به بروز بحران اقتصادی اخیر در پی برکناری وزرای دارایی این کشور معترض بودند.

زوما هفته گذشته با عزل «انهلانهلا ننه» وزیر دارایی آفریقای جنوبی به نفع «دیوید ون روین» انتقادهای شدیدی را متوجه خود کرد.

ون روین نیز پس از 4 روز از منصب وزارت دارایی آفریقای جنوبی کنار گذاشته شد.

جدل بر سر وزرای دارایی آفریقای جنوبی اعتراض هایی را علیه زوما که با رسوایی های مالی در کابینه خود و اقتصاد ضعیفی دست به گریبان است، در بر داشت.

اما سپردن سکان هدایت وزارت دارایی آفریقای جنوبی به ون روین این نگرانی را در برداشت که مقام های فاسد و وفادار به زوما در دولت صاحب اختیار شوند.

بی کفایتی ون روین، زوما را بر آن داشت تا وی را برکنار و «پراوین گردان» را به عنوان وزیر دارایی جدید این کشور منصوب کند. گردان از سال 2009 تا 2014 هدایت این وزارتخانه را برعهده داشت.

مناقشه سیاسی در آفریقای جنوبی، ارزش پول این کشور را به پایین ترین سطح خود رساند و سرمایه گذاران خارجی را از سرمایه گذاری در این کشور منصرف کرد.

براساس این گزارش، حزب زوما موسوم به کنگره ملی آفریقا که از زمان پایان آپارتاید در سال 1994 در آفریقای جنوبی زمام امور را در دست دارد، سال گذشته نتایج انتخابات سراسری را از آن خود کرد، اما ممکن است قدرت را در برخی مراکز شهرداری در انتخابات محلی سال 2016 از دست دهد.

نظرات کاربران
 
پایگاه خبری تحلیلی سفیر