سفیر: «احمد اصغری مهرآبادی» از افتتاح یک میلیون و 579 هزار و 523 واحد تا بیست و دوم آذرماه امسال خبر داد و گفت: این عملکرد نسبت به دولت نهم و دهم 36 درصد افزایش یافته است.

وی افزود: پیشرفت فیزیکی واحدهای مسکن مهر در شهرهای بالای 25 هزار نفر 93 درصد، شهرهای زیر 25 هزار نفر 92 درصد، شهرهای جدید 81 درصد و بافت های فرسوده 94 درصد است.

به گفته او، مشکل واحدهایی که مرحله نازک کاری آنها به پایان رسیده، بیشتر در بخش تامین انشعابات آب، فاضلاب، برق و گاز است.

مهرآبادی گفت: از مجموع واحدهای مسکن مهر آماده ای که امکان تحویل آنها فراهم نشده، 136 هزار و 737 واحد فاقد انشعاب آب، 220 هزار و 388 واحد فاقد انشعاب فاضلاب، 147 هزار و 408 واحد فاقد انشعاب برق و 212 هزار و 341 واحد فاقد انشعاب گاز است.

ساخت 2 میلیون و 500 هزار واحد مسکن مهر خارج از شهرهای مختلف کشور با بیش از 50 هزار میلیارد تومان هزینه از دولت نهم آغاز شد اما به دلیل کاستی در مطالعات لازم، اکنون بیش از یک میلیون و 500 هزار واحد با نقصان زیادی تحویل متقاضیان شده است.

بجز 700 هزار واحد فاقد خدمات روبنایی و زیربنایی، بیش از 150 هزار واحد مسکن مهر نیز بدون خریدار باقی مانده است.

نظرات کاربران
 
پایگاه خبری تحلیلی سفیر