سفیر: 'قاضی خلیل الله' روز پنجشنبه مبنی بر موضع رسمی پاکستان در قبال بسته شدن پرونده پی.ام.دی گفت: از این پیشرفت استقبال می کنیم و آن را بخش مهمی از ادامه روند پیشرفت در مسیر توافق انجام شده میان ایران و گروه 1+5 می دانیم.

** اظهار بی اطلاعی از حوادث دلخراش نیجریه

وی در پاسخ به سوال دیگر ایرنا در خصوص موضع رسمی پاکستان در قبال حوادث اخیر و کشتار شیعیان نیجریه، نسبت به این حوادث اظهار بی اطلاعی کرد و گفت که باید قبل از هرگونه اظهار نظر در این باره، به گزارش های واصله از سفارت پاکستان در نیجریه مراجعه کند.

قاضی خلیل الله درعین حال گفت: موضع کلی پاکستان این است که باید حقوق تمام شهروندان در هر کشور، صرف نظر از اینکه پیرو کدام مذهب یا از کدام اقلیت هستند، محترم شمرده شود. پاکستان هم حقوق برابر برای تمام مذاهب و اقلیت هایی که در این کشور زندگی می کنند، قائل است.

نظرات کاربران
 
پایگاه خبری تحلیلی سفیر