سفیر:  در حالی که برخی از رسانه های داخلی مدعی شده اند که دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خارجه آمریکا ورود فرش ایران به این کشور را ممنوع اعلام کرده تاکنون هیچ سندی دال بر صحت این خبر چه در این دفتر و چه در گمرکات آمریکا دیده نشده است.


به گزارش ایرنا، درتاریخ 21 ژانویه سال 2016 با صدور حکم ویژه ای از سوی اوباما رییس جمهور سابق آمریکا، ورود فرش های ایرانی به امریکا آزاد شد که این حکم همچنان به قوت خود باقی است.

در دو روز اخیر برخی از رسانه های ایرانی خبرهایی مبنی بر این که دولت ترامپ ورود فرش ایران به این کشور را ممنوع کرده منتشر ساخته اند که به نظر نمی رسد پایه و اساسی داشته باشد.

با مراجعه به تارنمای ویژه دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خارجه آمریکا و دفتر گمرکات این کشور هیچگونه حکم تازه ای که صحت چنین خبری را اثبات کند دیده نشده است.

نظرات کاربران
 
پایگاه خبری تحلیلی سفیر